Nhảy đến nội dung
DFVN FIXED INCOME FUND

Fund Documents

Fund Documents
Thông báo sửa đổi bổ sung Bản Cáo bạch DFVN-FIX 10/06/2023 Download
Bản Cáo bạch tóm sửa đổi lần 6 DFVN-FIX hiệu lực từ 09/06/2023 09/06/2023 Download
BẢN CÁO BẠCH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN 6 DFVN-FIX hiệu lực từ 09/06/2023 10/06/2023 Download
Bản Cáo bạch tóm tắt DFVN-FIX sửa đổi lần 5, hiệu lực từ 07/02/2023 07/02/2023 Download
Bản Cáo bạch DFVN-FIX sửa đổi lần thứ 5 hiệu lực từ 07/02/2023 07/02/2023 Download
Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2, ngày 25/04/2022 25/04/2022 Download
Bản Cáo bạch tóm tắt DFVN-FIX sửa đổi lần 4, hiệu lực từ 02/11/2022 02/11/2022 Download
Bản Cáo bạch DFVN-FIX sửa đổi lần thứ 4 hiệu lực từ 02/11/2022 02/11/2022 Download
Bản Cáo bạch Quỹ DFVN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 19/07/2022 Download
Bản Cáo bạch tóm tắt của Quỹ DFVN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 19/07/2022 Download