Nhảy đến nội dung

Tính năng và Lợi ích

· Được tư vấn đầu tư phù hợp theo năng lực tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của từng khách hàng bởi các chuyên gia giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường tài chính của DFVN.
· Thực hiện đầu tư có mục tiêu và chiến lược, khả năng nhận biết rủi ro và khẩu vị rủi ro phù hợp với mình trong quá trình đầu tư.
· Thiết lập mục tiêu và chiến lược đầu tư theo từng thời điểm thị trường.
· Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro; tiết kiệm được thời gian, chi phí và công sức.