Nhảy đến nội dung
Kiến thức cơ bản về Quỹ

QUỸ MỞ LÀ GÌ?

Quỹ mở là quỹ đầu tư góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư (NĐT) và được quản lý bởi công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, với mục đích để đầu tư vào thị trường chứng khoán (TTCK).

 

Quỹ mở

Đặc điểm của Quỹ mở:

· Không bị hạn chế về số lượng NĐT tham gia và thời gian hoạt động.

· Cho phép NĐT có thể bán lại chứng chỉ quỹ vào bất cứ ngày giao dịch nào của quỹ với giá bằng giá trị tài sản ròng (NAV) trên 1 đơn vị quỹ, phản ánh trực tiếp hiệu quả đầu tư của quỹ.

Loại hình quỹ mở:

Quỹ mở được phân loại theo tài sản đầu tư chính của quỹ, gồm có các loại như sau: quỹ thị trường tiền tệ, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng và quỹ cổ phiếu.