Nhảy đến nội dung
Our value
Pyramid

By your side, for life

A secure future for every community we serve.
Using the best of our local and global capabilities

Dai-ichi’s Social Responsibility
Charter (DSR Charter)

Investors First

GẮN BÓ DÀI LÂU

Cung cấp cho các nhà đầu tư các giải pháp đầu tư có giá trị bền vững lâu dài và lợi nhuận đầu tư "tối ưu" được điều chỉnh theo rủi ro và các sản phẩm đầu tư cao cấp nhằm "tạo ra của cải" cho nhà đầu tư.

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Pyramid

TẠI SAO CÓ CHÚNG TÔI?

Pyramid-note1

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ BỀN VỮNG VÀ TỐI ƯU

Cung cấp cho các nhà đầu tư các giải pháp đầu tư có giá trị bền vững lâu dài và lợi nhuận đầu tư "tối ưu" được điều chỉnh theo rủi ro và các sản phẩm đầu tư cao cấp nhằm "tạo ra của cải" cho nhà đầu tư.

Pyramid

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐƯỢC TÍN NHIỆM VÀ LỰA CHỌN

BY YOUR SIDE, FOR VISION

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐƯỢC TÍN NHIỆM VÀ LỰA CHỌN

Mục tiêu đến năm 2023, chúng tôi nhận được vốn ủy thác từ nhóm khách hàng đa dạng và hoạt động theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Pyramid

iTRUST - CHÍNH TRỰC, MINH BẠCH, CHUYÊN NGHIỆP,

TRÁCH NHIỆM TÍN THÁC, KỶ LUẬT, LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM

BY YOUR SIDE, FOR VALUE

iTRUST

Là công ty quản lý quỹ cung cấp các giải pháp đầu tư đa dạng và hiệu quả, chúng tôi tin rằng các giá trị mà chúng tôi theo đuổi gồm Chính trực, Minh bạch, Trách nhiệm tín thác, Kỷ luật và Làm việc đội nhóm sẽ luôn đặt lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu.

Pyramid

NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN HẾT

BY YOUR SIDE, FOR BRAND

NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN HẾT

Chúng tôi tin rằng cách tốt  để nhận được niềm tin của nhà đầu tư là luôn đặt lợi ích của nhà đầu tư trên hết.

Đội ngũ lãnh đạo và Chuyên gia